КОПНЕЖ

О, майко моя! О, Родино мила!

Що ли си ме майко, в таз земя родила?

Да беше, майко свидна, духнала овреме,

сега в сърце ми свито да не дреме бреме:

От тази, тъжна майко, родна орисия,

как ще се измъкнем втънали до шия?

Що ли, родна майко, Рoдино успана

не взема аз да стана, не взема да въстана

срeщу диво ширналите се безмер сиромашия,

робство, нищета, духовна немотия?

От тази, тъжна майко, родна орисия,

как ще се измъкнем втънали до шия?

 

Да видя със очите душманите си прости

как си кършат пръсти, как си чупят кости,

лазейки да молят народа за пощада!

И туй да стане майко, моята награда!..

Станчо Банджо, 2013 Дъблин

Коментари

Login

Search

Menu

Cart

Jtouch25 mobile template for Joomla (c) 2011 - 2012 www.mobilemews.com